הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977
← 51

תהילים 52

53 →
1

למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום:

2

הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה:

3

אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה:

4

אהבת כל דברי בלע לשון מרמה:

5

גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה:

6

ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו:

7

הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו:

8

ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד:

9

אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977