תהילים 5

1

למנצח אל הנחילות מזמור לדוד אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי:

2

הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי אליך אתפלל:

3

יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה:

4

כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע:

5

לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל פעלי און:

6

תאבד דברי כזב איש דמים ומרמה יתעב יהוה:

7

ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך:

8

יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הושר לפני דרכך:

9

כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון:

10

האשימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי מרו בך:

11

וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך:

12

כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו: