תהילים 49

1

למנצח לבני קרח מזמור שמעו זאת כל העמים האזינו כל ישבי חלד:

2

גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון:

3

פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות:

4

אטה למשל אזני אפתח בכנור חידתי:

5

למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני:

6

הבטחים על חילם וברב עשרם יתהללו:

7

אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו:

8

ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם:

9

ויחי עוד לנצח לא יראה השחת:

10

כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם:

11

קרבם בתימו לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות:

12

ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו:

13

זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה:

14

כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצירם לבלות שאול מזבל לו:

15

אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה:

16

אל תירא כי יעשר איש כי ירבה כבוד ביתו:

17

כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו:

18

כי נפשו בחייו יברך ויודך כי תיטיב לך:

19

תבוא עד דור אבותיו עד נצח לא יראו אור:

20

אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו: