תהילים 48

1

שיר מזמור לבני קרח גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו:

2

יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב:

3

אלהים בארמנותיה נודע למשגב:

4

כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו:

5

המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו:

6

רעדה אחזתם שם חיל כיולדה:

7

ברוח קדים תשבר אניות תרשיש:

8

כאשר שמענו כן ראינו בעיר יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד עולם סלה:

9

דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך:

10

כשמך אלהים כן תהלתך על קצוי ארץ צדק מלאה ימינך:

11

ישמח הר ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך:

12

סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה:

13

שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון:

14

כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות: