תהילים 47

1

למנצח לבני קרח מזמור כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה:

2

כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ:

3

ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו:

4

יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה:

5

עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר:

6

זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו:

7

כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל:

8

מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו:

9

נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלה: