תהילים 46

1

למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד:

2

על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים:

3

יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה:

4

נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדש משכני עליון:

5

אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר:

6

המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ:

7

יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:

8

לכו חזו מפעלות יהוה אשר שם שמות בארץ:

9

משבית מלחמות עד קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש:

10

הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ:

11

יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה: