תהילים 45

1

למנצח על ששנים לבני קרח משכיל שיר ידידת רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר:

2

יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם:

3

חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך:

4

והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך:

5

חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך:

6

כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך:

7

אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך:

8

מר ואהלות קציעות כל בגדתיך מן היכלי שן מני שמחוך:

9

בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר:

10

שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך:

11

ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך והשתחוי לו:

12

ובת צר במנחה פניך יחלו עשירי עם:

13

כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה:

14

לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך:

15

תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך:

16

תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ:

17

אזכירה שמך בכל דר ודר על כן עמים יהודך לעלם ועד: