תהילים 44

1

למנצח לבני קרח משכיל אלהים באזנינו שמענו אבותינו ספרו לנו פעל פעלת בימיהם בימי קדם:

2

אתה ידך גוים הורשת ותטעם תרע לאמים ותשלחם:

3

כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם:

4

אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב:

5

בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו:

6

כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני:

7

כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות:

8

באלהים הללנו כל היום ושמך לעולם נודה סלה:

9

אף זנחת ותכלימנו ולא תצא בצבאותינו:

10

תשיבנו אחור מני צר ומשנאינו שסו למו:

11

תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו:

12

תמכר עמך בלא הון ולא רבית במחיריהם:

13

תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו:

14

תשימנו משל בגוים מנוד ראש בל אמים:

15

כל היום כלמתי נגדי ובשת פני כסתני:

16

מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם:

17

כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך:

18

לא נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני ארחך:

19

כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות:

20

אם שכחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר:

21

הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב:

22

כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה:

23

עורה למה תישן אדני הקיצה אל תזנח לנצח:

24

למה פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו:

25

כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו:

26

קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך: