תהילים 43

1

שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועולה תפלטני:

2

כי אתה אלהי מעוזי למה זנחתני למה קדר אתהלך בלחץ אויב:

3

שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך:

4

ואבואה אל מזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי:

5

מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי: