תהילים 42

1

למנצח משכיל לבני קרח כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים:

2

צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים:

3

היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל היום איה אלהיך:

4

אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר בסך אדדם עד בית אלהים בקול רנה ותודה המון חוגג:

5

מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועות פניו:

6

אלהי עלי נפשי תשתוחח על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער:

7

תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כל משבריך וגליך עלי עברו:

8

יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי:

9

אומרה לאל סלעי למה שכחתני למה קדר אלך בלחץ אויב:

10

ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה אלהיך:

11

מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי: