תהילים 40

1

למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי:

2

ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשרי:

3

ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה:

4

אשרי הגבר אשר שם יהוה מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב:

5

רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר:

6

זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת:

7

אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי:

8

לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי:

9

בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת:

10

צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב:

11

אתה יהוה לא תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני:

12

כי אפפו עלי רעות עד אין מספר השיגוני עונתי ולא יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני:

13

רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה:

14

יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי:

15

ישמו על עקב בשתם האמרים לי האח האח:

16

ישישו וישמחו בך כל מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך:

17

ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל תאחר: