תהילים 4

1

למנצח בנגינות מזמור לדוד בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי:

2

בני איש עד מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה:

3

ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו:

4

רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה:

5

זבחו זבחי צדק ובטחו אל יהוה:

6

רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה:

7

נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו:

8

בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני: