תהילים 38

1

מזמור לדוד להזכיר יהוה אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני:

2

כי חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך:

3

אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי:

4

כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני:

5

הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי:

6

נעויתי שחתי עד מאד כל היום קדר הלכתי:

7

כי כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי:

8

נפוגותי ונדכיתי עד מאד שאגתי מנהמת לבי:

9

אדני נגדך כל תאותי ואנחתי ממך לא נסתרה:

10

לבי סחרחר עזבני כחי ואור עיני גם הם אין אתי:

11

אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו:

12

וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו:

13

ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו:

14

ואהי כאיש אשר לא שמע ואין בפיו תוכחות:

15

כי לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי:

16

כי אמרתי פן ישמחו לי במוט רגלי עלי הגדילו:

17

כי אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד:

18

כי עוני אגיד אדאג מחטאתי:

19

ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר:

20

ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדופי טוב:

21

אל תעזבני יהוה אלהי אל תרחק ממני:

22

חושה לעזרתי אדני תשועתי: