תהילים 36

1

למנצח לעבד יהוה לדוד נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו:

2

כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא:

3

דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב:

4

און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס:

5

יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים:

6

צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה:

7

מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון:

8

ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם:

9

כי עמך מקור חיים באורך נראה אור:

10

משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי לב:

11

אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנדני:

12

שם נפלו פעלי און דחו ולא יכלו קום: