תהילים 35

1

לדוד ריבה יהוה את יריבי לחם את לחמי:

2

החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי:

3

והרק חנית וסגר לקראת רדפי אמר לנפשי ישעתך אני:

4

יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי:

5

יהיו כמץ לפני רוח ומלאך יהוה דוחה:

6

יהי דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם:

7

כי חנם טמנו לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי:

8

תבואהו שואה לא ידע ורשתו אשר טמן תלכדו בשואה יפל בה:

9

ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו:

10

כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו:

11

יקומון עדי חמס אשר לא ידעתי ישאלוני:

12

ישלמוני רעה תחת טובה שכול לנפשי:

13

ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על חיקי תשוב:

14

כרע כאח לי התהלכתי כאבל אם קדר שחותי:

15

ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא דמו:

16

בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו:

17

אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי:

18

אודך בקהל רב בעם עצום אהללך:

19

אל ישמחו לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו עין:

20

כי לא שלום ידברו ועל רגעי ארץ דברי מרמות יחשבון:

21

וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו:

22

ראיתה יהוה אל תחרש אדני אל תרחק ממני:

23

העירה והקיצה למשפטי אלהי ואדני לריבי:

24

שפטני כצדקך יהוה אלהי ואל ישמחו לי:

25

אל יאמרו בלבם האח נפשנו אל יאמרו בלענוהו:

26

יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו בשת וכלמה המגדילים עלי:

27

ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו:

28

ולשוני תהגה צדקך כל היום תהלתך: