תהילים 34

1

לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי:

2

ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו:

3

גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו:

4

דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני:

5

הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו:

6

זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו:

7

חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם:

8

טעמו וראו כי טוב יהוה אשרי הגבר יחסה בו:

9

יראו את יהוה קדשיו כי אין מחסור ליראיו:

10

כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב:

11

לכו בנים שמעו לי יראת יהוה אלמדכם:

12

מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב:

13

נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה:

14

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו:

15

עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם:

16

פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם:

17

צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם:

18

קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע:

19

רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה:

20

שמר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה:

21

תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו:

22

פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל החסים בו: