תהילים 32

1

לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה:

2

אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה:

3

כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום:

4

כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה:

5

חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה:

6

על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו:

7

אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה:

8

אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני:

9

אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך:

10

רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו:

11

שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב: