תהילים 31

1

למנצח מזמור לדוד בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני:

2

הטה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני:

3

כי סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני:

4

תוציאני מרשת זו טמנו לי כי אתה מעוזי:

5

בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת:

6

שנאתי השמרים הבלי שוא ואני אל יהוה בטחתי:

7

אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את עניי ידעת בצרות נפשי:

8

ולא הסגרתני ביד אויב העמדת במרחב רגלי:

9

חנני יהוה כי צר לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני:

10

כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו:

11

מכל צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני:

12

נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד:

13

כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו:

14

ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה:

15

בידך עתתי הצילני מיד אויבי ומרדפי:

16

האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך:

17

יהוה אל אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול:

18

תאלמנה שפתי שקר הדברות על צדיק עתק בגאוה ובוז:

19

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם:

20

תסתירם בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסכה מריב לשנות:

21

ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור:

22

ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך:

23

אהבו את יהוה כל חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על יתר עשה גאוה:

24

חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה: