תהילים 30

1

מזמור שיר חנכת הבית לדוד ארוממך יהוה כי דליתני ולא שמחת איבי לי:

2

יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני:

3

יהוה העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור:

4

זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו:

5

כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה:

6

ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם:

7

יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל:

8

אליך יהוה אקרא ואל אדני אתחנן:

9

מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך:

10

שמע יהוה וחנני יהוה היה עזר לי:

11

הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה:

12

למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך: