תהילים 3

1

מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי:

2

רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה:

3

ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי:

4

קולי אל יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה:

5

אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני:

6

לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי:

7

קומה יהוה הושיעני אלהי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים שברת:

8

ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה: