תהילים 29

1

מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז:

2

הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת קדש:

3

קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים:

4

קול יהוה בכח קול יהוה בהדר:

5

קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון:

6

וירקידם כמו עגל לבנון ושרין כמו בן ראמים:

7

קול יהוה חצב להבות אש:

8

קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש:

9

קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד:

10

יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם:

11

יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום: