תהילים 28

1

לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל תחרש ממני פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור:

2

שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשך:

3

אל תמשכני עם רשעים ועם פעלי און דברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם:

4

תן להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם:

5

כי לא יבינו אל פעלת יהוה ואל מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם:

6

ברוך יהוה כי שמע קול תחנוני:

7

יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו:

8

יהוה עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא:

9

הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם: