תהילים 27

1

לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד:

2

בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו:

3

אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח:

4

אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו:

5

כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני:

6

ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה:

7

שמע יהוה קולי אקרא וחנני וענני:

8

לך אמר לבי בקשו פני את פניך יהוה אבקש:

9

אל תסתר פניך ממני אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלהי ישעי:

10

כי אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני:

11

הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי:

12

אל תתנני בנפש צרי כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס:

13

לולא האמנתי לראות בטוב יהוה בארץ חיים:

14

קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה: