תהילים 26

1

לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד:

2

בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי:

3

כי חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך:

4

לא ישבתי עם מתי שוא ועם נעלמים לא אבוא:

5

שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב:

6

ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את מזבחך יהוה:

7

לשמע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך:

8

יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך:

9

אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי:

10

אשר בידיהם זמה וימינם מלאה שחד:

11

ואני בתמי אלך פדני וחנני:

12

רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה: