תהילים 24

1

לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה:

2

כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה:

3

מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו:

4

נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה:

5

ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו:

6

זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה:

7

שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד:

8

מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה:

9

שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד:

10

מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה: