תהילים 23

1

מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר:

2

בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני:

3

נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו:

4

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני:

5

תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה:

6

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים: