תהילים 21

1

למנצח מזמור לדוד יהוה בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאד:

2

תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל מנעת סלה:

3

כי תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז:

4

חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד:

5

גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו:

6

כי תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך:

7

כי המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל ימוט:

8

תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך:

9

תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש:

10

פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם:

11

כי נטו עליך רעה חשבו מזמה בל יוכלו:

12

כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על פניהם:

13

רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך: