תהילים 20

1

למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב:

2

ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך:

3

יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה:

4

יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא:

5

נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל ימלא יהוה כל משאלותיך:

6

עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו:

7

אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר:

8

המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד:

9

יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו: