תהילים 2

1

למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק:

2

יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו:

3

ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו:

4

יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו:

5

אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו:

6

ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי:

7

אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך:

8

שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי ארץ:

9

תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם:

10

ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ:

11

עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה:

12

נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו: