תהילים 19

1

למנצח מזמור לדוד השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע:

2

יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה דעת:

3

אין אמר ואין דברים בלי נשמע קולם:

4

בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם:

5

והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח:

6

מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו:

7

תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי:

8

פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים:

9

יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי יהוה אמת צדקו יחדו:

10

הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים:

11

גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב:

12

שגיאות מי יבין מנסתרות נקני:

13

גם מזדים חשך עבדך אל ימשלו בי אז איתם ונקיתי מפשע רב:

14

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי: