תהילים 17

1

תפלה לדוד שמעה יהוה צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה:

2

מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים:

3

בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי:

4

לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ:

5

תמך אשרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי:

6

אני קראתיך כי תענני אל הט אזנך לי שמע אמרתי:

7

הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך:

8

שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני:

9

מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי:

10

חלבמו סגרו פימו דברו בגאות:

11

אשרינו עתה סבבוני עיניהם ישיתו לנטות בארץ:

12

דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישב במסתרים:

13

קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך:

14

ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפינך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם:

15

אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך: