תהילים 16

1

מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך:

2

אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל עליך:

3

לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם:

4

ירבו עצבותם אחר מהרו בל אסיך נסכיהם מדם ובל אשא את שמותם על שפתי:

5

יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי:

6

חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלת שפרה עלי:

7

אברך את יהוה אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי:

8

שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט:

9

לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח:

10

כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת:

11

תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח: