תהילים 150

1

הללו יה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו:

2

הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו:

3

הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור:

4

הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב:

5

הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה:

6

כל הנשמה תהלל יה הללו יה: