תהילים 15

1

מזמור לדוד יהוה מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך:

2

הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו:

3

לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו:

4

נבזה בעיניו נמאס ואת יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר:

5

כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח עשה אלה לא ימוט לעולם: