תהילים 149

1

הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים:

2

ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם:

3

יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו:

4

כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה:

5

יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם:

6

רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם:

7

לעשות נקמה בגוים תוכחת בל אמים:

8

לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל:

9

לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו הללו יה: