תהילים 148

1

הללו יה הללו את יהוה מן השמים הללוהו במרומים:

2

הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאו:

3

הללוהו שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור:

4

הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים:

5

יהללו את שם יהוה כי הוא צוה ונבראו:

6

ויעמידם לעד לעולם חק נתן ולא יעבור:

7

הללו את יהוה מן הארץ תנינים וכל תהמות:

8

אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו:

9

ההרים וכל גבעות עץ פרי וכל ארזים:

10

החיה וכל בהמה רמש וצפור כנף:

11

מלכי ארץ וכל לאמים שרים וכל שפטי ארץ:

12

בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים:

13

יהללו את שם יהוה כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים:

14

וירם קרן לעמו תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרבו הללו יה: