בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

תהילים 147

1

הללו יה כי טוב זמרה אלהינו כי נעים נאוה תהלה:

2

בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס:

3

הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם:

4

מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא:

5

גדול אדונינו ורב כח לתבונתו אין מספר:

6

מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי ארץ:

7

ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור:

8

המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר:

9

נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו:

10

לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה:

11

רוצה יהוה את יראיו את המיחלים לחסדו:

12

שבחי ירושלם את יהוה הללי אלהיך ציון:

13

כי חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך:

14

השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך:

15

השלח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו:

16

הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר:

17

משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד:

18

ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו מים:

19

מגיד דברו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל:

20

לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללו יה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977