תהילים 146

1

הללו יה הללי נפשי את יהוה:

2

אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי:

3

אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה:

4

תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו:

5

אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו:

6

עשה שמים וארץ את הים ואת כל אשר בם השמר אמת לעולם:

7

עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים:

8

יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים:

9

יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות:

10

ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו יה: