תהילים 144

1

לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה:

2

חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי:

3

יהוה מה אדם ותדעהו בן אנוש ותחשבהו:

4

אדם להבל דמה ימיו כצל עובר:

5

יהוה הט שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו:

6

ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם:

7

שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר:

8

אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר:

9

אלהים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור אזמרה לך:

10

הנותן תשועה למלכים הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה:

11

פצני והצילני מיד בני נכר אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר:

12

אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל:

13

מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו:

14

אלופינו מסבלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו:

15

אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו: