תהילים 143

1

מזמור לדוד יהוה שמע תפלתי האזינה אל תחנוני באמנתך ענני בצדקתך:

2

ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי:

3

כי רדף אויב נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם:

4

ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי:

5

זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל פעלך במעשה ידיך אשוחח:

6

פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה:

7

מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם ירדי בור:

8

השמיעני בבקר חסדך כי בך בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי:

9

הצילני מאיבי יהוה אליך כסתי:

10

למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור:

11

למען שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי:

12

ובחסדך תצמית איבי והאבדת כל צררי נפשי כי אני עבדך: