תהילים 142

1

משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה קולי אל יהוה אזעק קולי אל יהוה אתחנן:

2

אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד:

3

בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח זו אהלך טמנו פח לי:

4

הביט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי:

5

זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים:

6

הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני:

7

הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי: