תהילים 141

1

מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי לך:

2

תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב:

3

שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על דל שפתי:

4

אל תט לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את אישים פעלי און ובל אלחם במנעמיהם:

5

יהלמני צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל יני ראשי כי עוד ותפלתי ברעותיהם:

6

נשמטו בידי סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו:

7

כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול:

8

כי אליך יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל תער נפשי:

9

שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און:

10

יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד אעבור: