תהילים 140

1

למנצח מזמור לדוד חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני:

2

אשר חשבו רעות בלב כל יום יגורו מלחמות:

3

שננו לשונם כמו נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה:

4

שמרני יהוה מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי:

5

טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה:

6

אמרתי ליהוה אלי אתה האזינה יהוה קול תחנוני:

7

יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק:

8

אל תתן יהוה מאויי רשע זממו אל תפק ירומו סלה:

9

ראש מסבי עמל שפתימו יכסומו:

10

ימיטו עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל יקומו:

11

איש לשון בל יכון בארץ איש חמס רע יצודנו למדחפת:

12

ידעת כי יעשה יהוה דין עני משפט אבינים:

13

אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך: