תהילים 14

1

למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה טוב:

2

יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים:

3

הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד:

4

הלא ידעו כל פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו:

5

שם פחדו פחד כי אלהים בדור צדיק:

6

עצת עני תבישו כי יהוה מחסהו:

7

מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל: