בחירת התנ'ך
הברית הישנה
עדות חדשה
עברית 1977

תהילים 137

1

על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון:

2

על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו:

3

כי שם שאלונו שובינו דברי שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון:

4

איך נשיר את שיר יהוה על אדמת נכר:

5

אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני:

6

תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי:

7

זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה:

8

בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו:

9

אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977