תהילים 136

1

הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו:

2

הודו לאלהי האלהים כי לעולם חסדו:

3

הודו לאדני האדנים כי לעולם חסדו:

4

לעשה נפלאות גדלות לבדו כי לעולם חסדו:

5

לעשה השמים בתבונה כי לעולם חסדו:

6

לרקע הארץ על המים כי לעולם חסדו:

7

לעשה אורים גדלים כי לעולם חסדו:

8

את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו:

9

את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו:

10

למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו:

11

ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו:

12

ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו:

13

לגזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו:

14

והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו:

15

ונער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו:

16

למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו:

17

למכה מלכים גדלים כי לעולם חסדו:

18

ויהרג מלכים אדירים כי לעולם חסדו:

19

לסיחון מלך האמרי כי לעולם חסדו:

20

ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו:

21

ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו:

22

נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו:

23

שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו:

24

ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו:

25

נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו:

26

הודו לאל השמים כי לעולם חסדו: