תהילים 134

1

שיר המעלות הנה ברכו את יהוה כל עבדי יהוה העמדים בבית יהוה בלילות:

2

שאו ידכם קדש וברכו את יהוה:

3

יברכך יהוה מציון עשה שמים וארץ: