תהילים 133

1

שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד:

2

כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו:

3

כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם: