תהילים 131

1

שיר המעלות לדוד יהוה לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני:

2

אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי:

3

יחל ישראל אל יהוה מעתה ועד עולם: