תהילים 13

1

למנצח מזמור לדוד עד אנה יהוה תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני:

2

עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום איבי עלי:

3

הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן אישן המות:

4

פן יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט:

5

ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך:

6

אשירה ליהוה כי גמל עלי: